About Us News

Hon'ble PM to release commemorative coin of Rs 75 denomination to mark the 75th Anniversary of FAO

Posted on: October 15, 2020 | Back | Print

Prime Minister's Office

PM to also dedicate to the Nation 17 recently developed biofortified varieties of 8 crops

Posted On: 14 OCT 2020 11:13AM by PIB Delhi
 

On the occasion of 75th Anniversary of Food and Agriculture Organization (FAO) on 16th October 2020, Prime Minister Shri Narendra Modi will release a commemorative coin of Rs 75 denomination to mark the long-standing relation of India with FAO. Prime Minister will also dedicate to the Nation 17 recently developed biofortified varieties of 8 crops.

The event marks the highest priority accorded by the government to agriculture and nutrition, and is a testament of the resolve to completely eliminate hunger, undernourishment and malnutrition. It will be witnessed by Anganwadis, Krishi Vigyan Kendras, Organic and Horticulture Missions across the country.  Union Agriculture Minister, Finance Minister and WCD Minister will also be present on the occasion.

India and FAO

The journey of FAO in making the vulnerable classes and masses stronger, economically and nutritionally, has been unparalleled. India has had a historic association with FAO. Indian Civil Service Officer Dr. Binay Ranjan Sen was the Director General of FAO during 1956-1967.  The World Food Programme, which has won the Nobel Peace Prize 2020, was established during his time. India’s proposals for the International Year of Pulses in 2016 and the International Year of Millets 2023 have also been endorsed by FAO.

Combating malnutrition

India has rolled out an ambitious POSHAN Abhiyaan targeting over 100 million people with the aim to reduce stunting, undernutrition, anaemia, and low birth weight. Malnutrition is a global problem with two billion people suffering from micronutrient deficiency. Nearly 45% of deaths among children are linked to malnutrition. Appropriately, it is one of the 17 Sustainable Development Goals of the UN. 

Aligning with the international priority, the development of nutritionally rich varieties of crops with elevated levels of micronutrients iron, zinc, calcium, total protein, quality of protein with high lysine and tryptophan, anthocyanin, provitamin A, and oleic acid, and reduced level of anti-nutritional factors etc. has been accorded top priority by the government. The National Agricultural Research System under the leadership of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) developed 53 such varieties during the last five years.  There was only one biofortified variety developed prior to 2014. 

Transforming Indian thali into nutri-thali

The 17 recently developed biofortified varieties of 8 crops to be dedicated to the nation by the Prime Minister will have up to 3.0-fold increase in nutritional value. The rice variety CR Dhan 315 has high zinc;  wheat variety HI 1633 rich in protein, iron and zinc, HD 3298 rich in protein and iron and DBW 303 and DDW 48 rich in protein in wheat; Ladhowal Quality Protein Maize Hybrid 1, 2 and 3 rich in lysine and tryptophan; CFMV1 and 2 of finger millet rich in calcium, iron and zinc; CLMV1 of little Millet rich in iron and zinc; Pusa Mustard 32 with low erucic acid; Girnar 4 and 5 of groundnut with enhanced oleic acid and yam variety Sri Neelima and DA 340 with enhanced zinc, iron and anthocyanin content.

These varieties, along with other food ingredients, will transform the normal Indian thali into nutri-thali. These varieties have been developed by utilizing the local landraces and farmer’s varieties. The high zinc rice has been developed from landraces of Assam rice collected from Garo hills and those of finger millets from Gujarat collections of Dang district.

ICAR has started Nutri-Sensitive Agricultural Resources and Innovations (NARI) programme for promoting family farming linking agriculture to nutrition, nutri-smart villages for enhancing nutritional security and location specific nutrition garden models are being developed and promoted by KVKs to ensure access to locally available, healthy and diversified diet with adequate macro and micronutrients.

The production of bio-fortified crop varieties will be upscaled and linked with government programmes of mid-day meal, Anganwadi etc. to reduce malnutrition and make India Kuposhan Mukta through naturally enriched food ingredients. This will also usher in higher income of farmers and will open new avenues of entrepreneurship development.

******

 

Baş Nazir Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 75-ci ildönümünü qeyd etmək münasibətilə nominal dəyəri 7 hind rupisi olan xatirə sikkəsi buraxacaq

Baş Nazir həmçinin, 8 bitkinin bu yaxınlarda hazırlanan 17 bio-zənginləşdirilmiş növünü xalqa təqdim edəcək

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 16 oktyabr 2020-ci il tarixinə təsadüf edən 75-ci ildönümü münasibətilə Baş Nazir Shri Narendra Modi Hindistanın təşkilat ilə uzunmüddətli əlaqələrini qeyd etmək məqsədilə 75 hind rupisi dəyərində xatirə sikkəsi buraxacaq. Baş Nazir həmçinin, 8 bitkinin bu yaxınlarda hazırlanan 17 bio-zənginləşdirilmiş növünü xalqa təqdim edəcək

Bu hadisə, kənd təsərrüfatı və qidalanmanın hökumət üçün ən əsas prioritet məsələ olmasının və hökümətin aclıq, zəif qidalanma və qida çatışmazlığını tamamilə aradan qaldırmaq qətiyyətinin sübutudur. Ölkədəki Anganvadis, Krişi Vigyan Kendras, Üzvi və Bağçılıq nümayəndəlikləri tədbirə qoşulacaqdır. Birlik Kənd Təsərrüfatı naziri, Maliyyə naziri və Qadın və Uşaqların İnkişafı naziri də tədbirdə iştirak edəcəkdir.

Hindistan və Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

Həssas təbəqələrin və kütlələrin iqtisadi və qidalanma baxımından daha təhlükəsiz edilməsi istiqamətində Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının fəaliyyəti misilsizdir. Hindistanın təşkilat ilə tarixi əməkdaşlığı var. Hindistan Dövlət Qulluğu məmuru Dr. Binay Rancan Sen 1956-1967-ci illərdə təşkilatın baş direktoru vəzifəsində çalışıb. 2020-ci il Nobel Sülh mükafatını qazanan Dünya Ərzaq Proqramı onun dövründə tərtib olunub. Hindistanın, 2016-cı il Beynəlxalq Paxlalılar İli və 2023-cü il Beynəlxalq Darı İli üçün təklifləri də təşkilat tərəfindən təsdiqlənib.

Zəif qidalanma ilə mübarizə

Hindistan, inkişafa əngəl, az qidalanma, anemiya və aşağı doğum çəkisi kimi halları azaltmaq məqsədilə 100 milyondan çox insanı hədəfə alan iddialı POSHAN Abhiyaan layihəsini başladıb. Zəif qidalanma, mikro vitamin və minerallar çatışmazlığından əziyyət çəkən iki milyard insanı əhatə edən qlobal problemdir. Uşaq ölümlərinin təxminən 45% -i zəif qidalanma ilə əlaqədardır. Müvafiq olaraq, zəif qidalanma ilə mübarizə BMT-nin 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərindən biridir.

Beynəlxalq prioritetlərə ​​uyğunlaşaraq, yüksək miqdarda dəmir, sink, kalsium, ümumi zülal kimi mikro minerallar və vitaminləri və yüksək miqdarda lizin və triptofan, antosiyanin, provitamin A və oleyk turşusu tərkibli keyfiyyətli proteini və azaldılmış anti-qida faktorları dərəcəsi ilə zəngin məhsul növlərinin inkişafı hökumət tərəfindən prioritet istiqamət olaraq qəbul edilmişdir. Hindistan Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Şurasının rəhbərliyi ilə Milli Kənd Təsərrüfatı Tədqiqat Sistemi son beş il ərzində 53 belə növ yaradıb. 2014-cü ilə qədər yalnız bir biol-zənginləşdirilmiş növ mövcud idi.

Hindistan sinisini (thali) kalorili qida sinisinə çevirmək

Baş Nazirin xalqa təqdim edəcəyi 8 bitkinin bu yaxınlarda yetişdirilmiş 17 bio-zəngin növünün bəsləyici dəyəri 3 qat artmış olacaq. CR Dhan 315 düyü növü yüksək dərəcədə sinklə zəngindir; buğda növlərindən HI 1633 zülal, dəmir və sinklə, HD 3298 zülal və dəmirlə, DBW 303 və DDW 48 isə zülal ilə zəngindir; Ladhoval keyfiyyətli zülallı hibrid qarğıdalı 1, 2 və 3 lizin və triptofanla zəngindir; Barmaq darının CFMV1 və 2-si kalsium, dəmir və sinklə zəngindir; balaca darınının CLMV1-i dəmir və sinklə zəngindir; Pusa xardal 32 erikik turşusu azdır; yer fındığınının Girnar 4 və 5 -də oleik turşusu artırılmışdır və yam növü olan Sri Neelima və DA 340 arıtılmış sink, dəmir və antosiyanin tərkiblidir.

Bu növlər, digər qida maddələri ilə birlikdə normal Hindistan sinisini kalorili qida sinisinə çevirəcəkdir. Bu növlər yerli sortlardan və əkinçilərin istifadə etdiyi növlərdən istifadə olunmaqla yetişdirilmişdir. Yüksək sinkli düyü Garo təpələrindən yığılmış Assam düyü sortlarından və Dang bölgəsinin Gucarat kolleksiyasına aid barmaq darı ilə yetişdirilmişdir.

Hindistan Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Şurası, qidalanma yönümlü kənd təsərrüfatını əsas tutan ailə təsərrüfatını və qidalanma təhlükəsizliyini artırmaq məqsədilə nutri-smart kəndləri təşviq etmək məqsədilə Nutri-Həssas Kənd Təsərrüfatı Resursları və İnnovasiyaları proqramı başlatmışdır və müvafiq makro and mikro vitamin və minerallarla yerli mövcud sağlam və çoxşahəli qidalanmaya çıxışı təmin etmək məqsədilə KVK mərkəzləri tərəfindən xüsusi yerlərdə bağ modelləri yaradılmaqda və təşviq olunmaqdadır.

Zəif qidalanmanı azaltmaq və Hindistanı təbii zənginləşdirilmiş ərzaq komponentləri ilə Kuposhan Mukta halına gətirmək üçün bio-zənginləşdirilmiş məhsul növlərinin istehsalı artırılacaq və günorta yeməyi, Anganvadi və s. kimi dövlət proqramları ilə əlaqələndiriləcəkdir. Bu həm də fermerlərin daha yüksək gəlir gətirməsinə səbəb olacaq və sahibkarlığın inkişafı üçün yeni yollar açacaqdır.

***

Image

News