About Us News

Frequently Asked Questions on Farm Bills Answered in Azerbaijani Language; Kənd Təsərrüfatı Qanunlarına aid tez-tez soruşulan suallar Azərbaycan dilində cavablandırıldı:

Posted on: December 15, 2020 | Back | PrintNews