About Us Press Releases

Teachers Day Celebration by the Embassy of India, Baku on 07 September 2020

Posted on: September 08, 2020 | Back | Print

TEACHERS DAY

PRESS RELEASE 

Embassy of India, Baku, Azerbaijan celebrated the Teachers Day on September 07 through an online event. This is the first time when Government of India started a campaign to honor the Indian Teachers and Teachers of Indian origin who are teaching across the world. Azerbaijan has 11 Indian teachers who are engaged in quality skill development among the children and young ones of Azerbaijan in shaping their bright future. Starting from the primary schools to higher secondary schools, Indian teachers are engaged in various schools in Azerbaijan.

Teachers are known to share a very special bond with their students as they are the ones who teach them through books and experiences of their life. They not only prepare their students for excelling in professional life, but also for personal life. Teachers in our societies are held in high regard and to honor them, Teachers’ Day is observed in India on September 5. The day commemorate the birth anniversary of the renounced academician, philosopher and the Bharat Ratna awardee, Dr. S. Radhakrishnan who was also the first Vice President and the second President of India. He was an elite teacher by profession so in 1962, it was decided to celebrate his birth anniversary as Teachers Day.

During the event, all the 11 Indian teachers spoke about their excellent experience of working in Azerbaijan and the immense honor and respect they are getting in this county.

******

Hindistanın Bakıdakı Səfirliyi 7 sentyabrda onlayn tədbir vasitəsilə Müəllimlər Gününü qeyd edib. İlk dəfədir ki Hindistan Höküməti dünya ölkələrində tədrislə məşğul olan hindistanlı müəllimlərin və əslən Hindistandan olan müəllimlərin şərəffinə kampaniya başlatmışdır. Azərbaycanda, azərbaycanlı uşaqların və gənclərin parlaq gələcəyini formalaşdırmaqla bacarıqların yüksək inkişafı ilə məşğul olan 11 hindistanlı müəllim var. Hindistanlı müəllimlər ibtidai məktəblərdən orta məktəblərə qədər Azərbaycanın müxtəlif məktəblərində çalışmaqdadırlar.

Məlumdur ki, müəllimlər şagirdlərə xüsusi bağlarla bağlıdır, çünki onlar şagirdləri kitablar və öz həyat təcrübələri vasitəsilə öyrədir. Müəllimlər öz şagirdlərini yalnız peşəkar həyatda deyil, həm də şəxsi həyatda uğurlu olmağa hazırlayırlar. Bizim cəmiyyətlərimizdə müəllimlər hörmətlə qarşılanır və onların şərəfinə 5 sentyabr tarixi Hindistanda Müəllimlər Günü kimi qeyd olunur. Bu tarix, Hindistanın keçmiş ikinci Prezidenti və keçmiş birinci Vitse-Prezidenti olmuş məşhur akademik, filosof Bharat Ratjna mükafatçısı Dr. S. Radhakrishnanın anadan olma ildönümü günüdür. O, ixtisasca kübar müəllim idi, və nəticə olaraq 1962-ci ildə onun doğum ildönümünün Müəllimlər Günü olaraq qeyd edilməsi qərara alındı.

Tədbir ərzində 11 hindistanlı müəllimin hər biri Azərbaycandakı mükəmməl iş təcrübələrindən və bu ölkədə qazandıqları böyük dəyər və hörmətdən danışdılar.