About Us Press Releases

PM Modi's address to the United Nations General Assembly

Posted on: September 22, 2020 | Back | Print

Posted On: 22 SEP 2020 9:46AM by PIB Delhi

 Your Excellency, Mr Volkan Bozkir, President of the General Assembly, Excellencies, Ladies and  Gentlemen, Namaste!

 Seventy-five years ago, a new hope arose from the horrors of war.  For the first time in human history, an institution was created for the entire world. As a founding signatory of the UN Charter, India was part of that noble vision. It reflected India’s own philosophy of ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ - which sees all creation as a family.

Our world today is a better place because of the United Nations. We pay tribute to all those who have advanced the cause of peace and development under the UN flag. Including in UN peacekeeping Missions, where India has been a leading contributor.

 However, while much has been achieved, the original Mission remains unfulfilled. And the far-reaching declaration that we are adopting today acknowledges that work still needs to be done: in preventing conflict, in ensuring development, in addressing climate change, in reducing inequalities, and in leveraging digital technologies.  The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself.

We cannot fight today’s challenges with outdated structures. Without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence. For today’s inter-connected world, we need a reformed multilateralism: That reflects today’s realities; Gives voice to the all stakeholders; Addresses contemporary challenges; and Focuses on human welfare.

India looks forward to working with all other nations towards this end.

Thank you.

Namaste!  

***

Baş nazir Modinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinə müraciəti

Zati-aliləri, Baş Məclisin sədri cənab Volkan Bozkir, Zati-aliləri, xanımlar və cənablar, salam!

Yetmiş beş il əvvəl müharibənin yaratdığı dəhşətlərindən yeni bir ümid yarandı. Bəşər tarixində ilk dəfə bütün dünya üçün bir qurum yaradıldı. BMT Nizamnaməsinin qurucusu olaraq Hindistan bu ali görüşün bir hissəsi idi. O, bütün yaradılışı bir ailə kimi görən Hindistanın ‘VasPMudhaiva Kutumbakam’ fəlsəfəsini özündə əks etdirirdi.

Bu gün dünyamız Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sayəsində daha yaxşı bir yerdir. Hindistanın mühüm töhfə verdiyi BMT-nin sülhməramlı nümayəndəlikləri daxil olmaqla, BMT bayrağı altında sülh və inkişaf yolunda irəliləyən hərkəsə hörmət və ehtiramımızı bildiririk.

Biz bir çox uğura nail olsaq belə, əsas missiya yerinə yetirilməmiş qalır. Bu gün qəbul etdiyimiz geniş və əhatəli bəyannamə münaqişələrin qarşısının alınmasında inkişafın təmin edilməsi, iqlim dəyişikliyinə həll yolunun tapılması, bərabərsizliklərin azaldılması və rəqəmsal texnologiyalardan yararlanma kimi bir sıra işlərin görülməsinin hələ də lazım olduğunu qəbul edir. Bəyannamə həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatında islahatların aparılması zərurətini qəbul edilir.

Bugün biz problemlərlə köhnəlmiş strukturlar vasitəsilə mübarizə apara bilmərik. Hərtərəfli islahatlar olmadan BMT özünə inam böhranı ilə üzləşir. Bugün bir-birilə əlaqəli dünya üçün günümüzün reallıqlarını əks etdirən, bütün maraqlı tərəflərin fikrini ifadə edən, çağdaş probləmlərə ünvanlanan və insanların rifahının diqqət mərkəzində olduğu üzərində islahatlar aparılmış çoxtərəfliliyə ehtiyacımız var.

Bu məqsədlə Hindistan bütün digər ölkələrlə birgə işləməyə ümid edir.

Təşəkkür edirəm.